Website: domeniul www.vinuri.shop și subdomeniile acestuia;

Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website;

Vânzător:

VINURI SHOP CONCEPT S.R.L.

CIF – 46649961

Nr. înmatriculare – J40/15803/2022

Sediu Social – STR. NERVA TRAIAN NR. 11, TRONSON I, SPATIU COMERCIAL PARTIAL/MAG. 2 -, ET P PARTIAL, DIN ANSAMBLUL MARASESTI, BL. M68, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Adresa depozit – Com. Glina, Sat Catelu, str Industriei nr. 14-16, corp E, jud. Ilfov

Telefon mobil – 0740 511 243

Email – [email protected]

Membru: persoana fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Vânzător pe de o parte și acesta pe de altă parte și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Membru accesul la zone restricționate ale Website-ului prin care se face accesul la Serviciu;

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul;

Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut si Serviciu, ulterior creării Contului de Membru;

Serviciu: serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);

Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv:

conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
date referitoare la Vânzător , sau alte date privilegiate ale acestora.
Poduse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;

Comanda: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

Newsletter / Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător , indiferent de modalitatea de livrare.

Document: Prezentele Termeni și Condiții.

2. ACORD

2.1. Pentru utilizarea magazinului nostru virtual, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm sa le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii si condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

3. CARACTERUL OBLIGATORIU

3.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

3.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibil www.vinuri.shop.

3.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului, , sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

3.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului sau a Partenerilor acestuia.

3.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

3.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul , sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător destinate acestui scop.

3.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul .

3.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.10. Acest Website este adresat doar Membrilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător , indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

3.11. Clientul / Membrul care achiziționează produse prin intermediul site-ului www.vinuri.shop își manifestă acordul de a participa la campaniile promo organizate de site-ul www.vinuri.shop.

4. CONȚINUT

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului www.vinuri.shop, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului sau .

4.3. Orice Conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire acel conținut.

4.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

4.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Membru / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau a și/sau al angajatului Vânzătorului sau al care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment.

4.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la mail [email protected]

5. CONTACT

5.1. Vânzătorul publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Membrul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau Clientul.

5.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website.

5.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

6. Newslettere și alerte

6.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Membrii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare.

6.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newsletterelor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate.

6.3. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;
prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;
prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
6.4. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Vânzătorul nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Vânzătorului, la momentul expedierii newsletterelor și/sau alertelor.

7. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE poate fi consultată aici.

8. POLITICA DE COOKIES poate fi consultată Stripe;
plată prin virament bancar. În cazul plăților prin virament bancar, produsele comandate se vor livra doar după ce plata va fi evidențiată în extrasul de cont.

13. COMANDA ONLINE

13.1. Clientul poate efectua Comenzi de produse comercializate la un moment dat, pe Website sau telefonic;

13.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda”.

13.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător sau de Partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

13.4. Vânzătorul poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;
– datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
– activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;
– realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
– în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
– pentru alte motive obiective.

13.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător , în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

13.6. În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Clientului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Vânzător în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul au luat la cunoștință acest fapt.

13.7. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Vânzătorul va informa clientul asupra acestui fapt și vor dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

13.8. În cazul în care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul comenzii sale, în momentul în care este contactat de către Vânzător, în limita valorii blocate pe cardul său.

13.9. În cazul in care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul sau, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul va dispune deblocarea în contul Clientului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

13.10. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

13.11. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

14. COMANDA TELEFONICĂ

14.1. Clientul / Membrul poate efectua comenzi telefonice pe numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Vânzător pe Website.

15. CONTRACT ȘI FINALIZARE

15.1. Vânzătorul va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

15.2. Vânzătorul va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa.

15.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Vânzătorului, devine Contract onorat.

16. TRANSPORT

16.3. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată direct de către fiecare dintre Vânzători privind categoriile de produse comercializate de fiecare dintre ei prin intermediul website-ului www.vinuri.shop, în București, sau prin intermediul unei firme de curierat rapid în restul localităților din România.

16.4. Livrările se vor efectua, în medie, în 48-72 de ore de la confirmarea comenzii.

16.5. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

16.5. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat.

16.6. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorul va înapoia sumele plătite. În eventualitatea în care plata a fost efectuată înainte de data livrării produsului/produselor comandat(e), sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile.

16.7. Livrarea produselor comandate de către clienți prin intermediul Website-ului www.vinuri.shop se va face doar pe teritoriul României.

17. CALITATE ȘI GARANȚII

17.1. Toate Produsele comercializate de Vânzător și Partenerii săi îndeplinesc standardele de calitate și garanții impuse de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

17.2. În cazul în care Vânzătorul nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre această indisponibilitate, la data la care Vânzătorul ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care Produsul a fost deja plătit de către Client, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către Vânzător în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

17.3 În eventualitatea depășirii termenului de livrare în medie, de 72 de ore de la confirmarea Comenzii, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

17.4. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat.

17.5. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera că accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprima opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorii vor înapoia sumele plătite în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile.

17.6. Sumele plătite pentru produse vor fi rambursate în termen de 30 de zile în măsura în care Vânzătorul deține toate informațiile necesare în acest sens, respectiv comunicarea de către client în scris, a contului IBAN în care se va efectua transferul sumelor plătite.

17.7. Potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 4, punctul 1, litera e) și a Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, articolele 5-14, în funcție de natura produselor livrate, garanțiile asupra acestora pot funcționa în următorul mod:

vinurile de orice tip și băuturile alcoolice care conțin minim 10% volum alcool conform Hotărârii nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, articolul 10, alineat (5) – nu au indicată data durabilității minimale;
alte produse (livrate de Vânzător, ca urmare a Comenzilor primite prin intermediul Website-ului www.vinuri.shop) care sunt supuse unui termen de garanție vor fi livrate întotdeauna cu respectarea unui termen minim de 30 de zile de valabilitate de la data comenzii până la termenul de expirare al produsului.
17.8. În cazurile puțin probabile în care livrările produselor s-ar face cu un termen de valabilitate mai mic de 30 de zile in mod normal, Clientul are următoarele posibilități:

a) să ceară înlocuirea acestui produs în maxim 15 zile calendaristice fără a fi nevoie să suporte cheltuieli suplimentare;

b) să beneficieze de o reducere semnificativă a prețului acestui articol, însă fără a putea fi mai mic decât prețul de achiziție al furnizorului;

c) să declare rezoluțiunea contractului, să returneze bunurile primite și să primească înapoi contravaloarea mărfurilor fără alte cheltuieli suplimentare.

17.9. În cazul în care bunurile livrate de Vânzător (pentru Comenzile primite prin intermediul Website-ului www.vinuri.shop) nu corespund cu descrierea, cumpărătorul (Clientul) va putea cere înlocuirea produsului, sau va putea beneficia de o reducere substanțială de preț, sau va putea declara rezoluțiunea contractului fără a mai suporta cheltuieli suplimentare.

17.10. Datorită naturii bunurilor livrate de Vânzător (băuturi spirtoase, vinuri, băuturi răcoritoare, apă sau alte produse accesorii (ex: pahare), service-ul post vânzare sau post-garanție nu poate fi aplicat.

18. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT. ANULAREA COMENZILOR. RETURNAREA PRODUSELOR

DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT SI RETURNAREA PRODUSELOR

18.1. Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract pentru produsele comercializate, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice

18.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile pentru produsele comercializate, începând:

– din ziua încheierii contractului;
– din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare);
– din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);
– din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părți);
– din ziua în care intrați, dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).

18.3. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail.

18.4. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

18.5. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dvs., inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

18.6. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

18.7. Avand in vedere faptul ca noi comercializam produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de dvs. si/sau faptul ca furnizam ca si produse – bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care noi nu le putem controla, in conformitate cu prevederile art.16 lit.e) si lit.g) din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, in momentul in care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, dvs. nu veti putea sa va exercitati dreptul de retragere din contractele de vanzare-cumparare al produselor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice calculat conform art.18.2 de mai sus.

18.8. Clientul trebuie să verifice produsele livrate de Vanzator sau de curier in numele Vanzatorului la adresa de livrare înainte de acceptarea comenzii / semnarea și confirmarea comenzii. Prin această semnătură, Clientul confirmă și ratifică cumpărarea în persoană. Suplimentar. Clientul declară că o terță parte poate ratifica comanda în numele său, de exemplu dacă Clientul nu este la adresa finală de livrare sau a desemnat o terță parte pentru colectarea și semnarea comenzii. Clientul (și/sau terța persoană menționată) este astfel responsabil pentru a verifica dacă serviciul furnizat este corespunzător și, după caz, de colectarea unor dovezi suficiente că acesta nu a fost adecvat.

18.9. Conform prevederile art.16 lit.c) si d) din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, in momentul in care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, Clientul nu isi va putea exercita dreptul de retragere din contractele de vanzare-cumparare al produselor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice, in cazul furnizarii de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar sau in cazul furnizarii de produse care sunt susceptibile a se deterioara sau a expira rapid.

18.10. Dacă Clientul a furnizat o adresă incorectă pentru livrarea produselor, poate introduce o nouă adresă în orice moment cu condiția să fie în același oraș ca cel din comanda inițială.

19. FRAUDA

19.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

19.2. Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.

19.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului.

19.4. Clientul sau Membrul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

19.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

19.6. Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

19.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

– de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
– de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător către Membru / Client;
– de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
– de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

19.8. Clientul Website-ului www.vinuri.shop este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

20. CONDIȚII DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUNDERII

20.1. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

20.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul , conform detaliilor de contact, astfel încât Vânzătorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

20.3. Vânzătorul nu garantează Membrului sau Clientului accesul pe Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial său integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

20.4. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

20.5. Vânzătorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării Website-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mailului sau al unui angajat al Vânzătorului, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

20.6. Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

– serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
– serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
– produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

20.7. În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului.

21. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

21.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

21.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

21.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

21.4. Dacă în termen de 48 de ore de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

21.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

22. LITIGII

22.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

22.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Membru/Client și Vânzător se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în vigoare.

22.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

22.4. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.

23. DISPOZIȚII FINALE

23.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Membrului sau Clientului.

23.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

23.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

24. FEEDBACK

24.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, vă rugăm să ne contactați la numele de telefon 0740 511 243 sau în orice zi a săptămânii, program 10.00 – 17.30, sau prin email la [email protected]

24.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website-ul www.vinuri.shop, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului.

24.3. În cazul în care o problemă legată de o comandă, plată, sau de altă natură dar în strânsă legătură cu obiectul acestui Website, nu poate fi soluționată prin email sau telefonic de către persoana care administrează contul dumneavoastră, vă rog să-l contactați pe domnul Octavian Busi prin email la adresa [email protected] sau la telefon 0740 511 243.